Հրատարակություններ

Տեղեկատվական բուկլետ ԵԿԱ մասին

 

Բեռնել

Միջազգային ուսանողական կենսաբանական գիտաժողով

Թեզիսների ժողովածու

Բեռնել

FEBS-ի դասախոսությունների շարք

Թեզիսների ժողովածու

Բեռնել



© 2021 Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են. «Երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիա» ՀԿ

Այս կայքը պատրաստվել է Ռաֆորդ հիմնադրամի ֆինանսական աջակցությամբ: