Պատվավոր անդամներ

«Երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիա» ՀԿ պատվավոր անդամ կատեգորիան խորհրդի որոշմամբ շնորհվում է գիտական, կրթական և հասարակական մեծ ներդրում ունեցող անհատներին: «Երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիա» ՀԿ ցանկացած անդամ կարող է դիմել Խորհրդին իր կողմից առաջարկվող անձին պատվավոր անդամ կոչում շնորհելու նպատակով:

«Երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիա» ՀԿ պատվավոր անդամներն են՝

Էմիլ Գևորգյան

Կ.գ.դ., պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի դեկան

Էմիլ Գևորգյանը ճանաչվել է “Երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիա” ՀԿ պատվավոր անդամ կենսաբանության տարբեր ոլորտներում և կազմակերպության զարգացման և գործունեության աջակցման գործում իր ունեցած նշանակալի ներդրման համար:

Ալեքսանդր Եսայան

Կ.գ.թ., ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի փոխդեկան, Էկոլոգիայի և բնապահպանության ամբիոնի դոցենտ

Ալեքսանդր Եսայանը ճանաչվել է “Երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիա” ՀԿ պատվավոր անդամ կազմակերպության զարգացման և գործունեության աջակցման գործում իր ունեցած նշանակալի ներդրման համար:

Ռուբեն Հարությունյան

Կ.գ.դ., պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի Գենետիկայի և բջջաբանության ամբիոնի վարիչ

Ռուբեն Հարությունյանը ճանաչվել է “Երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիա” ՀԿ պատվավոր անդամ գենետիկայի ոլորտում և կազմակերպության զարգացման և գործունեության աջակցման գործում իր ունեցած նշանակալի ներդրման համար:

Գրեգ Համփիկյան

Գենետիկայի պրոֆեսոր, Բոյզեյի պետական համալսարան Idaho Innocence Projectղեկավար:

Գրեգ Համփիկյանը ճանաչվել է “Երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիա” ՀԿ պատվավոր անդամ գենետիկայի ոլորտում իր ունեցած նշանակալի ներդրման համար:

Սիրանուշ Նանագյուլյան

Կ.գ.դ., պրոֆեսոր, ԵՊՀ բուսաբանության ամբիոնի վարիչ, “Էկոֆունգ” բնապահպանական ՀԿ նախագահ

Սիրանուշ Նանագյուլյանը ճանաչվել է “Երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիա” ՀԿ պատվավոր անդամ Հայաստանի կենսաբազմազանության պահպանման և հետազոտության ոլորտում իր ունեցած նշանակալի ներդրման համար:

Ֆելիքս Դանիելյան

Կ.գ.դ., պրոֆեսոր, ԵՊՀ կենդանաբանության ամբիոնի վարիչ

Ֆելիքս Դանիելյանը ճանաչվել է “Երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիա” ՀԿ պատվավոր անդամ Հայաստանի կենսաբազմազանության պահպանման և հետազոտության ոլորտում իր ունեցած նշանակալի ներդրման համար:

Մարինե Առաքելյան

Կ.գ.թ., ԵՊՀ կենդանաբանության ամբիոնի գիտաշխատող, IUCN/SSC Tortoise and Freshwater Turtle Specialist Group անդամ

Մարինե Առաքելյանը ճանաչվել է “Երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիա” ՀԿ պատվավոր անդամ Հայաստանի կենսաբազմազանության պահպանման և հետազոտության ոլորտում իր ունեցած նշանակալի ներդրման համար:

Նելլի Հովհաննիսյան

Կ.գ.թ., ԵՊՀ Էկոլոգիայի և բնապահպանության ամբիոնի դասախոս և գիտաշխատող:

Նելլի Հովհաննիսյանը ճանաչվել է “Երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիա” ՀԿ պատվավոր անդամ կազմակերպության զարգացման և գործունեության աջակցման գործում իր ունեցած նշանակալի ներդրման համար:

Խորեն Քոթանջյան

“Թերմոռոս-Ար” ՍՊԸ տնօրեն

Խորեն Քոթանջյանը ճանաչվել է “Երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիա” ՀԿ պատվավոր անդամ կազմակերպության զարգացման և գործունեության աջակցման գործում իր ունեցած նշանակալի ներդրման համար:© 2024 Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են. «Երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիա» ՀԿ

Այս կայքը պատրաստվել է Ռաֆորդ հիմնադրամի ֆինանսական աջակցությամբ: