Նկարադարան

Ցատկ Հայաստան 2016
“Biodiversity of the Year 2016” public campaign
Երկրի Oր 2016
ԵԿԱ-ն մասնակցեց ՀԱՀ-ում Էկոտուրիզմի կոնֆերանսին
Ախտածինների ուսումնասիրության ձեռքբերումներին նվիրված դասախոսությունների շարք 2016
«Ճանաչիր քո ուղեղը» հանրային արշավ. Ուղեղի ճանաչման շաբաթ 2016
«Մեծ ցատկ»՝ գետերի և լճերի պահպանությանը նվիրված միջազգային արշավ
«Քարաքոսաբանական ուսումնասիրություններ» երիտասարդական գիտնականների դպրոց
«Կենդանաբանություն» խորագրով երիտասարդ գիտնականների դպրոց
Երկրի օր 2015. «45 ծառ Երկրի օրվա 45-րդ տարեդարձին» խորագրով ծառատունկ
«Կլիմայի շաբաթ» Էկոկրթական ծրագիր 2015
«Նյարդաբանական հիվանդությունները մեր շուրջ» հանրային արշավ: Ուղեղի ճանաչման շաբաթ 2015
Հայաստանի առաջին ԼԵԴ համայնքներ
Դասախոսություն «Թռչող գեներ»